Aangepast privacybeleid Workshopschermen

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa.
Na 25 mei blijven we je op de hoogte houden van onze bijzonder workshops en aanbiedingen.
Je kunt ervan verzekerd zijn dat we jouw persoonlijke gegevens alleen hiervoor gebruiken en dat wij jouw gegevens nooit aan een derde partij zullen doorverkopen.

Aangepast privacy-statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers en gebruikers van onze website. Daarom hebben we ons privacybeleid aangepast, zodat deze in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG).
Je kunt ervan verzekerd zijn dat we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en deze veilig bewaren. In onze privacy-verklaring  kun je lezen hoe we dit doen en welke technische en organisatorische maatregelen we hiervoor hebben genomen. En uiteraard maken we het zo makkelijk mogelijk om de informatie die je ons geeft, zelf te kunnen beheren en wijzigen. 

Moet je nog wat doen?

Nee, je hoeft helemaal niets te doen. Je blijft onze emails ontvangen en je kunt je op ieder moment uitschrijven door middel van een email waar je binnen wettelijk termijn reactie op krijgt,

Heb je nog vragen?

We hopen dat we je hiermee duidelijkheid hebben gegeven in de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar workshopschermen@gmail.com .

We helpen je graag.

 

 

 

Workshopschermen.nl onderdeel van PS EVENTS  gevestigd aan Portengen 27  3628EB Kockengen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.workshopschermen.nl

Portengen 27

3628EB

Kockengen

+31 6 47782302

Niels Woltman is de Functionaris Gegevensbescherming van Workshopschermen.nl . Hij/zij is te bereiken via workshopschermen@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Workshopschermen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via workshopschermen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Workshopschermen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Workshopschermen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Workshopschermen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Workshopschermen.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Workshopschermen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  >  7 jaar  Reden belastingcontrole

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Workshopschermen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Workshopschermen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Workshopschermen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Workshopschermen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar workshopschermen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Workshopschermen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Workshopschermen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via workshopschermen@gmail.com